"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปิยังกูร  ปิกวงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 5  “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร  ปิกวงค์ ม.4/1  […]

นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ   จากโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary  and Secondary Schools (Thailand)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล […]