"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวญาณชาดา  สิงห์ใจ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน ) จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณชาดา  สิงห์ใจ  ชั้ […]

นายปัณณทัต  เชื่อมชิด  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การตอบคำถามทั่วไป   จากกิจกรรมสัปดาห์นานาชาติของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปัณณทัต   เชื่อมชิด   ม. […]

นางสาวกรวรรณ  กันแก้ว,  เด็กหญิงนิมมานรดี  การดี,  เด็กหญิงกัญวรา  สุขชาวนา  รับรางวัล Gold Medal ensemble hiphop (Senior) จากการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีม PRC  นางสาวกรวรรณ   กันแ […]

ทีมนักกีฬารักบี้ PRC  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  (เหรียญทองแดง)   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39  “ราชบุรีเกมส์”  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬารักบี้ PRC  ที่ได […]