"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวภริมา  คุณพัฒน์วัฒนา รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566   (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวภริมา  คุณพัฒน์วัฒนา  […]