นักเรียนในวิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ฯ

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จำนวน 10 คน ซึ่ […]

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับรางวัล Bronze Prize   ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพอใจ   พงศ์ศรีวัฒน์,  นางสาวชน […]