ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนต้น

The 50th PRC Music Night : The Documentary

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ โครงการสอบท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ(ระดับประเทศ)

เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) รุ่น E น้ำหนัก 27-30 กิโลกรัม

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพระดับประถมศึกษาตอนต้น