ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนต้น

The 50th PRC Music Night : The Documentary

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนกฤต ไชยชนะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเหรียญทอง 2 รางวัล จากการแข่งขันในวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ National Test Online Program

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ในการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024)

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพระดับประถมศึกษาตอนต้น