"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภณ มุตตารักษ์  นักเร […]