"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภณ มุตตารักษ์  นักเร […]

กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ การแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรรวรา แดงสนั่น นักเ […]

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภณ มุตตารักษ์ นักเรี […]