"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศมัลลิกาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศมัล […]

เด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม […]

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ป.1/3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 class B รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 class A รุ่น open extra อายุ 7-9ปี รายการแข่งขันจักรยานขาไถ CNX balance bike R#2

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ป.1/ […]

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ป.1/3 คว้า ชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุ 8 ปีชาย 3เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เเละ 1เหรียญทองเเดง รายการแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้วที่ 10

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ป.1/ […]