"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ โครงการสอบท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ(ระดับประเทศ)

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร […]

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ […]

เด็กหญิงลลดา จินตกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล นักเรียนคุมองดีเด่นประจำปี 2566 ประเทศไทย วิชา คณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงลลดา จินตกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไ […]

ชื่อ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป.1/9เหรียญเงิน รายการ : รุ่น E น้ำหนักเกิน 27-30 กก. การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ล้านนาเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป […]

เด็กชายธธัช สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธธัช สุวรรณกุล ช […]

เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) รุ่น E น้ำหนัก 27-30 กิโลกรัม

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ช […]

เด็กชาย ธธัช สุวรรณกูล ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรโครงการเยาวชนจิตอาสา จากการร่วมทำฝายชลอน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธธัช สุวรรณกูล […]

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร […]

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (Thailand) : ASMOPSS THAILAND 2023

ขอชื่นชมและร่มแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสว […]