"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการที่ไปแข่ง Math ระดับ Simso 2024 national round แข่งขันวันที่ 24 มีนาคม 2567 จัดโดย (หน่วยงาน/สถาบัน) Siam international math and science Olympics

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ นักเรียนร […]

เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับแข่งขันชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 Bronze Award in Little Hippo Grade3-4 รายการแข่งขัน Hippo English language Olympiad 2024 (Preliminary Round) แข่งขันวันที่ 10 มีนาคม 2024

ขอแสดงความชื่นชมยินดี เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นประถมศึ […]

เด็กชายกฤติเดช ไชยมณีกร ป.1/6 รางวัล เหรียญเงิน NATIONAL ONLINE GENIUS TEST โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กชายกฤติเดช ไชยมณีกร ป.1/ […]

เด็กชายชวินทัช ช่างสม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Primary Hip Hop Team อายุ 8-12 ปี จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 The Cheer Thailand Northern Reginal Championship 2024 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” (กีฬาเชียร์)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กชายชวินทัช ช่างสม นักเรี […]

เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพโครงการ ”วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย“ ปีที่2

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิรินฤทั […]

เด็กชายรณกร  เหล่าจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนโฟร์แบร์ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายรณกร  เห […]

เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ‘เมืองที่รักของฉัน’ กรุงเทพเมืองในฝันในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เมืองยั่งยืน Young City Creators

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิรินฤท […]

เด็กหญิงณปภัช คูหารุ่งกิจเจริญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ( คะแนน 120/150) จากการสอบ ABRSM Piano performance Grade Initial รายการแข่งขันสอบ Piano Grade Initial

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณปภัช คูหารุ่งก […]

เด็กชายธีตวรรฒน์ ปัญญาไชย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนโฟร์แบร์ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 9

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีตวรรฒน์ ปัญญาไ […]

เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Kyorugi Junior Male 7-8Y จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเ […]