“จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญา อย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็น”
“Commit your life to wise and wisdom. Don’t entrust it to the unseen destiny.”