“เหนื่อยในการวิ่งนำหน้า ยังดีกว่าเหนื่อยในการวิ่งตามหลัง”