"The ultimate aim of education is the development of character"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันสุนทรภู่”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม  “สัปดาห์วันสุนทรภู่”   เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่  ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น    ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน  2567   ณ ห้องสมุด ม.ปลาย   โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรมสุนทรภู่  กิจกรรมถาม-ตอบ “แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่”  กิจกรรมขับขานวรรคทองทำนองเสนาะ  กิจกรรมสนุกสุขหรรษาคลิป TIKTOK  วรรคทองของสุนทรภู่  และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567  เวลา 13.00 – 14.30 น.  จัดให้มีกิจกรรมเดินแบบตัวละครในวรรณคดี PRC รักษ์โลก  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ลานเพชรรัตน-สุวัทนา