"The ultimate aim of education is the development of character"

คุณครูกรกช ไชยวงค์ ครูผู้สอนวิชาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูกรกช ไชยวงค์ ครูผู้สอนวิชาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโอกาสได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ โดยการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่