"The ultimate aim of education is the development of character"

ระดับประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอุษณีย์ ประเทพทิพย์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ” คุรุสดุดี”จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ระดับประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับ..💐คุณครูอุษณีย์ ประเทพทิพย์🎉

ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ” คุรุสดุดี”จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567