"The ultimate aim of education is the development of character"

บรรยากาศภายในค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “Fleur”

บรรยากาศภายในค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น “Fleur”    ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม พ.ศ. 2567   ณ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     นักเรียนใช้เวลาในการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อบสำหรับการสอบที่จะมาถึง  ติวโดยอาจารย์จากหน่วยงานภายนอก  ติวกับอาจารย์ในโรงเรียน  ติวเพื่อนช่วยเพื่อน   นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดี  รุ่นพี่รุ่นต่าง ๆ มาเลี้ยงอาหารมื้อดึก

 

ขอเป็นกำลังใจให้ Fleur    ทำอย่างเต็มกำลัง เพื่อสู่ฝันที่มุ่งหวังไว้