"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC ร่วมกิจกรรม “หมอน้ำเงินขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 27”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 คน และอาจารย์จงรักษ์  ประมูลจักโก  เข้าร่วมกิจกรรม  “หมอน้ำเงินขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 27”  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2566  ณ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชมุมชน โดยนำแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล กรรมการมูลนิธิ และผู้สนใจ  ให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน