"The ultimate aim of education is the development of character"

อร่อยเมนูจีนกับCEP (ผัดหมี่ซั่ว)

นักเรียนโปรแกรม CEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 57 คน ได้ร่วมทำกิจกรรม “อร่อยเมนูจีนกับCEP” (ผัดหมี่ซั่ว) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  “หมี่ซั่ว” หมายถึงบะหมี่อายุยืน นิยมรับประทานในเทศกาลมงคลต่าง ๆ ของชาวจีนรวมถึงการฉลองวันเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่อาหารจีนให้นักเรียนรู้จัก การฝึกทำ รู้ความหมายและเทศกาลที่ต้องทานผัดหมี่ซั่ว เรียนรู้คำศัพท์ – ประโยคภาษาจีนผ่านการจัดกิจกรรมและเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน มีความรักและสนใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และขั้นตอนการผัดหมี่ซั่วให้อร่อยโดยเชฟณัฐชยากรณ์ เกิดลาภจากร้านซุ้ม 2 หมูจุ่ม การเล่นเกมส์ต่อเส้นหมี่ซั่วให้ยาวที่สุด ได้รับเกียรติจากผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ร่วมเรียนรู้การผัดหมี่ซั่วกับนักเรียน