"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลระดับเหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษ Speech English การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การพูดภาษาอังกฤษ Speech English จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดังนี้

  1. เด็กหญิงอลิซ อัครพิมาน   อนุบาล 3/12

ครูผู้ดูแล

  1. T. Kao Lee Xiong
  2. นางสาววราพร ชมพู่ทอง