"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดังนี้

  1. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร สุเมธาโชติพงศ์   อนุบาล 3/5
  2. เด็กชายธันยวัต เทพคำ                   อนุบาล 3/9
  3. เด็กหญิงพัฒน์นภา จันทร์ศรีนวล    อนุบาล 3/11

 

ครูผู้ดูแล

  1. นางสาวชัชชญา วงค์ษาสุข
  2. นางกัฑทรี  มนน้อย