"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวันภาษาจีน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022