"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน ร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่

การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด  ดังนั้นในวันที่ 22 มิถุนายน  2566   เวลา 08.00 – 13.00 น.   Miss Ling    Yan  อาจารย์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 26 คน    ร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่  หัวข้อ “บ๊ะจ่างเชื่อใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”    ณ สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมห่อบ๊ะต่าง การแข่งเรือมังกร  การทำถุงเครืองหอม การถักเชือกห้าสี  เกมบ๊ะต่างอยู่ที่ไหน  เกมสัปราบห้าอสรพิษ  กิจกรรม metaverseหรรษา  และเกมคีบพระจันทร์ในมหาสมุทร   จัดกิจกรรมโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

带领学生参加校外活动,是增加学生学习热情以及促使学生获取学习经验的最佳方式,让学生在活动中寓教于乐。二零二三年六月二十二日,上午八点至下午一点,清迈王子学校高中部中文教师闫灵老师,带领高二年级中文班二十六名同学,参加了由清迈大学孔子学院,在清迈大学学术中心会议大厅举办的“粽情端午”中国文化体验活动。在活动中,学生们参加了包粽子,赛龙舟,佩香囊,编五色绳,钓粽子,射五毒,元宇宙游乐园,水中捞月等丰富多彩的活动。