"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมขายหนังสือลดราคา 10 – 15 %   ที่ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ร้านศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม.พะเยา จัด กิจกรรมขายหนังสือลดราคา 10 – 15 %   ที่ห้องสมุด ม.ปลาย  เมื่อวันที่ 13 -14 มิถุนายน  2566  เวลา 9.30 – 17.00 น.  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนและครูระดับ ม.ปลาย  สำหรับนักเรียนและครูที่ต้องการซื้อหนังสือเป็นของตนเอง หรือเสนอเข้าห้องสมุดในปีการศึกษา 2566 นี้   โดยพี่ๆจากศูนย์หนังสือจุฬา ฯ คัดหนังสือมาให้เลือก เช่น หนังสือคู่มือ หนังสือเตรียมสอบ ม.ปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัย หนังสืออ่านทั่วไป การ์ตูนความรู้ นิยายวัยรุ่น เป็นต้น