"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมแข่งขันค้นหาหนังสือ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ม.ปลาย  ประจำปี 2565    ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน  2565    โดยวันที่ 14 พฤศจิกายน  2565   มีการจัดแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันค้นหาหนังสือ   ก่อนการแข่งขันจะมีการแนะนำมุมต่าง ๆ   และแนะนำความรู้เพิ่มเติมในการค้นหาหนังสือจากชั้นหนังสือ ภายในห้องสมุด และแจกรางวัลนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน   นอกจากนี้ในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน  มีการจำหน่ายหนังสือลดราคา 10 – 15%  จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา    วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน  ประกวดการปริทัศน์หนังสือ (Book Review)   และออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนรักการอ่าน หัวข้อ “Read”     นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้