"The ultimate aim of education is the development of character"

เฮาฮู้ฮัก ฮ่วมสืบสานสร้างสรรค์ป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์สืบสานภูมิปัญญา  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Local Wisdom Center The Prince Royal’s College

                  จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาป๋าเวณียี่เป็งประจำปี2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดซุ้มประตู๋ป่าสืบสานฮักษาคงคุณค่าภูมิปัญญาเฮา  นักเรียนกลุ่มแกนนำนักสืบสานภูมิปัญญาPRC ร่วมสร้างสรรค์ซุ้มประตู๋ป่า ประดิษฐ์กระทง เรียนรู้ประวัติความสำคัญของป๋าเวณียี่เป็งและการจัดทำซุ้มประตู๋ป่าในสมัยโบราณล้านนา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน และพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์คงวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคม  

กิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์สืบสานป๋าเวณีลอยกระทงคงภูมิปัญญา โพสต์ภาพถ่ายครอบครัวในการทำกิจกรรมวันลอยกระทง  บนFacebook  พร้อมเขียนข้อความ เชิญชวนร่วมสืบสานภูมิปัญญาประเพณีลอยกระทง กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันของคนในครอบครัว

ติด  #ศูนย์สืบสานภูมิปัญญาPRC  #ครอบครัวสุขสันต์สืบสานป๋าเวณีลอยกระทงคงภูมิปัญญา2565

และกิจกรรม ยี่เป็งปี๋นี้ไปแอ่วไหนกั๋นดีบ่ดีลืมจวนเพื่อนซี้มาถ่ายฮูปกันเน้อ  เชิญชวนนักเรียนถ่ายรูปแห่งความประทับใจในป๋าเวณียี่เป็งกับเพื่อน ๆ พร้อมเขียนข้อความแทนใจติดแฮชแท็ก #ยี่เป็งปี๋นี้ปี้มากับเพื่อน  #ศูนย์สืบสานภูมิปัญญาprc  ผู้ที่สนใจสามารถโพสต์รูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันอาทิตย์ ที่  13 พฤศจิกายน 2565

อ.กรกช   ไชยวงค์  หัวหน้าศูนย์สืบสานภูมิปัญญา