"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการสัญจร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ระดับการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า ได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ กรรมการบริหารโรงเรียนสืบนทีธรรม  เป็นผู้เทศนาข้อคิดหนุนใจ ในเรื่องสัมพันธภาพในการรับใช้ , การทำงานแก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ อาคารเคนเนดี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565