"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ทางระดับปฐมวัยได้มีโครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม​ และร่วมสมทบทุนการศึกษา​ให้กับโรงเรียน​ปรินส์รอยแยลส์เวียงป่าเป้า​ ​โดย​อาจารย์พิญญ์​ ตนานนท์​ หัวหน้าแผนกระดับปฐมวัย​