"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ปีการศึกษา 2565

โครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิเช่น ลูกวอลเลย์บอล, ลูกฟุตบอล, ลูกเปตอง, แชร์บอล, กรวยชามมาร์คเกอร์ เป็นต้น ร่วมสนับสนุนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565