"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2565 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงและลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า @ Canopy Walks ,กิจกรรม เพ้นท์กระถางดินเผา พร้อมปลูกไม้ฟอกอากาศ ,กิจกรรม ตามล่าหาพืชนานาพรรณ @ Glasshouse complex ,กิจกรรม เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และ กิจกรรม “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ทำให้นักเรียนได้ความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์อย่างมากมาย