"The ultimate aim of education is the development of character"

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับ อ.พัชรินทร์  หินหนุน (ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และครอบครัว ที่ได้สูญเสียบิดา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดอภิธรรมศพ  ณ วัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เขียงใหม่