"The ultimate aim of education is the development of character"

ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทย ร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ทีมเยาวชนประเทศไทย กวาด 10 รางวัล“

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทีม BiDEx จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ทีมเยาวชนประเทศไทย กวาด 10 รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ” จากการแข่งขันในรายการ Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พร้อมเข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
ทีม BiDEx จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คว้ารางวัลใหญ่ คือ Grand Awards อันดับ 1 สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medical Science) จากโครงงาน “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับจากภาพถ่ายอุจาระและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงด้วย เทคโนโลยี AI” (BiDEx – A Bile Duct Cancer Analyzing Tool) ผู้พัฒนา นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ์ นายกฤษ ฐิติจำเริญพร และนายวัฒนพงษ์ อุทธโยธา โดยมี นายกัมพล กันทะแก้ว และ นางรุ่งกานต์ วังบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับรางวัลสำคัญอีก 1 รางวัลที่ยกย่องให้กับโครงงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.7 ล้านบาท (The Gordon E. Moore Award for Positive Outcomes for Future Generations of $50,000) โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศจากค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564
โครงการ “เครื่องมือช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีจากการหาตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในตับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (BiDEx – A Bile Duct Cancer Analyzing Tool)” เป็นผลงานได้รับรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน ของการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือช่วยวินิจฉัยโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากการตรวจนับไข่ของพยาธิใบไม้ในตับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แทนใช้สายตามนุษย์ส่องกล้องจุลทรรศน์หาไข่พยาธิใบไม้ในตับ เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานของแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ และความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้เพิ่มโอกาสตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรก และลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด
รายละเอียดผลงานดูได้ที่ https://www.facebook.com/…/oa…/4310122149016093
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ หรือ Regeneron ISEF 2022 ถือเป็นเวที ที่มีความสำคัญด้านการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก เพื่อส่งเสริมความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีการจัดแข่งขันต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี มาถึง 72 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงานจากนักเรียน 1,750 คน จาก 63 ประเทศและมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเยาวชนไทยกวาดรางวัลระดับโลกมาถึง 10 รางวัล มูลค่ารวม 66,000 เหรียญสหรัฐ
 
https://www.youtube.com/watch?v=zwISmyDZ2a0 (รางวัล The Gordon E. Moore Award)
https://www.youtube.com/watch?v=zmzPt6I-46E (ประกาศผลรางวัลชั่วโมงที่ 2.25.00 เป็นต้นไป)