"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ. ศิริขิน สุวรรณโค ชั้นประถมศึกษาที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัล

รายการที่ 1 TUMBLING ได้เหรียญทอง
รายการที่ 2 Double mini ได้เหรียญเงิน
รายการที่ 3 Trampoline ได้เหรียญทองแดง
การแข่งขันยิมนาสติก รุ่นอายุ 7-10 ปี

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์ยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่