"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ณัฐวัศ หนูสังข์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ช.ชนน ชุติพงษ์วิเวท
ด.ช.รัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา
ด ช.จิรัฎฐ์ ลือชัย
ด.ช.นพวรรธน์ เตปินตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ช.ภวิษณุ โกมลตรี
ด.ช.ปราณณภัทร ชุมภูรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

การแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รายการบังหน่องยูธคัพ  ระดับจังหวัด สนับสนุนโดย สนามสันป่าตองอารีน่า

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2567

ณ สนามฟุตบอลสันป่าตองอารีน่า