"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์ ไชยประสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class A รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย
จากรายการ Jampha Taekwondo Championship 2024
ระดับ ภาคเหนือ
จัดโดย  Baile Taekwondo Lamphun
เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2567
ณ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จ.ลำพูน