"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ กกท. 5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้