"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023
ณ สนามกอล์ฟ GASSAN PANORAMA GOLF CLUB จังหวัดลำพูน ในวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565