"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขุนฟุตบอล “รายการแสงตะวัน คัพ” รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม JPT ARENA จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565