"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ สายะวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัล – Yamaha Gold Prize ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี วง Nakornping Kids – รางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วง Power Bank จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 คัดเลือกรอบภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครในเดือนกันยายน 2565