"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ 1. เด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 2. เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 3. เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 4. เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 5. เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 6. เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 7. เด็กชายอัจฉริยพงศ์ นันทวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12 8. เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รายการ “แสงตะวัน คัพ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน10ปี (พ.ศ.2555) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม JPT ARENA จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565