"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาโลม สุขเกษมสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพครั้งที่ 5”
ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสันกำแพง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2565