"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ GRAND OPENING 666SPORT CLUB การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11ปี (ระดับจังหวัด) ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง  666SPOTR CLUB จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565