"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธราพัชร์ อาริยากมลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง โปรแกรม Artistic Freestyle 4
– เหรียญทอง โปรแกรม Character Spotlight Freestyle 4
– เหรียญทอง โปรแกรม Couples Spotlight Character Silver
– เหรียญทอง โปรแกรม Open Silver
จากการแข่งขัน Skate Chiang Mai 2022 จัดโดย Ice Skating Institute Asia (ISI Asia) ณ Chiangmai Ice Arena จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565