"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภัสรพี สีฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กชายนพัฐกรณ์ ปวงคำไหล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชายการัณยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ GRAND OPENING 666SPORT CLUB การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11ปี (ระดับจังหวัด)
ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง  666SPOTR CLUB จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565