"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัล
– รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุ 11 ปี สันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุ 10 ปี สันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่