"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 9 ปี “เอกปัญญามินิลีค” วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ สนามวิทยาลัยเอกปัญญา