"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
เด็กชายอัจฉริยพงศ์ นันทวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุ 11 ปี สันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่