"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนรักเรียน ประจำปี 2565 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวเเห่งประเทศไทย