ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเอกอนันต์  งามเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 9-10 ปี นายผลไม้ฝาง YOUTH CUP จัดโดย แสงจันทร์ อารีน่า ณ แสงจันทร์ อารีน่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2565