เบอร์ติดต่อภายใน

หน.ระดับปฐมวัย (อ.พิญญ์) 711
ธุรการปฐมวัย 721
ห้องพยาบาล 722