"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ อนุบาล 3/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตร รายการ การแข่งขันว่ายน้ำชนะเลิศ แห่งจังหวัดลำพูน รุ่น อายุ 6 ปี หญิง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์