"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร วราทรนิธิศ  ม.5/10 นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสู้ ประเภททีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565ณ จังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพัทลุง