"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตรัต เขมาลีลากุล ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด “ตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 จัดการแข่งขันโดย  TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า