"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤษ เดชอานันท์ภร ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือ, รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวด “ตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์” ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 จัดการแข่งขันโดย TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า

รอบระดับประเทศ : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์